Μορφωτικός

Σύλλογος

Ελλήνων

Βαυαρίας

Logo_v3.png

Überschrift 1

ΘΕΜΑΤΑ

 

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελλήνων Βαυαρίας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες με περιεχόμενο την ενημέρωση και καθοδήγηση των Ελλήνων μαθητών, φοιτητών και νέων του εξωτερικού προς αξιοσημείωτες σταδιοδρομίες. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελλήνων Βαυαρίας διοργανώνει διάφορους ομαδικούς και ατομικούς διαγωνισμούς, με χρηματικό έπαθλο, για μαθητές ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ελλήνων Βαυαρίας διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό την προαγωγή ποικίλων επιστημονικών και κοινωνικοπολιτικών θεμάτων.

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μία ομάδα νέων η οποία έχει ως στόχο την καθοδήγηση των Ελλήνων μαθητών, φοιτητών και νέων του εξωτερικού προς αξιοσημείωτες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σταδιοδρομίες, καθώς και την προαγωγή ποικίλων επιστημονικών και κοινωνικοπολιτικών θεμάτων.

Επικοινωνία

Danke für's Einreichen!